Nyt kun vaalikampanjointi ja aluevaaleista viestiminen on toden teolla lähtenyt käyntiin (tätä kirjoittaessa ennakkoäänestyksen alkamiseen on reilu 3 viikkoa), moni varmaan miettii miksi vaivautua äänestämään. Gallupien mukaan äänestysprosentti olisi jäämässä todella alhaiseksi. Meillähän oli juuri kuntavaalit, miksi taas uudet vaalit? Ketä jaksaa enää kiinnostaa sote-uudistuksen kiemurat ja vähän koomiseltakin kuulostava hyvinvointialue? Syitä jättää äänestämättä riittää. Entä syitä äänestää? Seuraavassa muutamia keksimiäni syitä, niitäkin kyllä löytyy!

1. Näin se demokratia toimii – tai ei toimi

Sosiaali- ja terveyspalvelut mukaanlukien pelastustoimet siirtyvät vuodesta 2023 alkaen uusien hyvinvointialueiden hoidettavaksi kuntien sijaan. Hyvinvointialueita on Suomessa 21 ja ne vastaavat maantieteellisesti nykyisiä maakuntia pois lukien Uudellamaalla. Helsingin kaupunki on poikkeus ja hoitaa itse jatkossakin sote-palvelunsa. Hyvinvointialueilla ylintä päätösvaltaa käyttävät aluevaltuustot, joiden kokoonpano valitaan suorilla vaaleilla ensimmäistä kertaa 23.1.2021.

Oli uudistuksesta ja sote-alueista mitä mieltä tahansa, tämän kanssa on nyt elettävä. Meillä on uusi hallinnon taso maassa ja sen päättäjät valitaan demokraattisesti. Jos et äänestä, et käytä sinulle annettua valtaa. Ehdokaslistoilla on paljon kansanedustajia ja kunnanvaltuutettuja, koska mikään ei estä olemasta ehdolla ja hoitamasta vaikka kaikkia kolmea tointa. Jos samat päättäjät ovat niin sanotusti monella pallilla eri hallinnon tasoilla, tästä seuraa vallan keskittymistä harvoille. Realistisesti kaikkia kolmea tointa ei varmaankaan edes pysty hoitamaan ilman loppuunpalamista. On helppo arvata, että äänet kasaantuvat näissä uusissa vaaleissa tutuille jo vallassa oleville päättäjille. Kannattaa pohtia, onko tämä hyvä asia?

2. Aluevaltuustossa päätetään sinun terveysasioistasi

Vaikka sote-uudistuksen kiemuroista on paljon kirjoitettu, käytännön vaikutuksia omaan elämään on ehkä vaikea hahmottaa. Miten se näkyy, että sote:n järjestäminen siirtyy uusille alueille kunnilta? Ei välttämättä mitenkään, ainakaan alkuun. Me kaikki kuitenkin käytämme terveys- ja sosiaalipalveluita elämämme kaikissa vaiheissa. Missä on lähin terveysasema? Missä on tarvitsemani erikoissairaanhoidon yksikkö? Miten nopeasti pääsen hoitoon? Nämä kaikki ovat asioita, jotka päätetään jatkossa hyvinvointialueilla. Ennen uudistusta kunnat ja sairaanhoitopiirit ovat hoitaneet erikseen terveydenhuollon kokonaisuuden. Nyt nämä kootaan saman hallinnon piiriin: perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito, sosiaalihuolto, mielenterveyspalvelut, asumispalvelut ja niin edelleen. Haluatko vaikuttaa näiden “elämän ja kuoleman” asioiden järjestämiseen?

3. Näissäkin vaaleissa päätetään hyvinvointivaltion kehittymisestä

Me elämme Suomessa pohjoismaisessa hyvinvointivaltiossa, joka antaa meille paljon asioita syntymästä kuolemaan yhteisillä verovaroilla kustannettuna. Vaikka nyt valittavat aluevaltuustot eivät päätä oman alueensa rahoituksesta, joka tulee valtiolta, rahoituksen kohdentumisesta hyvinvointialueella se päättää. Miten priorisoidaan eri toimintoja, kun rahoitusta ja sitä kautta resursseja on muualla päätetty määrä?

Aluevaltuusto edustaa kansaa ja äänestäjiensä arvomaailmaa, joka puolestaan vaikuttaa tehtäviin valintoihin. Kehitetäänkö hyvinvointivaltiotamme entistä tasavertaisempaan, solidaariseen ja empaattiseen suuntaan? Vai annetaanko tuloerojen entisestään jakaa kansaa hyväosaisiin yksityisten palveluiden käyttäjiin, muiden joutuessa pärjäämään paikallaan polkevan julkisen terveydenhuollon kanssa? Jos haluat vaikuttaa kehityksen suuntaan – äänestä, näissäkin vaaleissa.

PS. Joku saattaa myös miettiä, miksi lähdin ehdokkaaksi aluevaaleissa – varsinkin kun minulla ei ole aiempaa kokemusta poliittisesta työstä. Siitä kertonen lähiaikoina 🙂

Mastodon