En tee uudenvuodenlupauksia, enkä vaalilupauksiakaan koska lupaukset ovat juuri sitä – vain lupauksia. Sen sijaan teen itselleni tavoitteita ja toimin niiden eteen. Tavoitteeni eivät rajaudu vain näihin vaaleihin, vaan noudatan samoja periaatteita kaikessa toiminnassani. Päivätyössäni toimin digitalisaation edistäjänä Tukesilla. Vuonna 2022 olen myös luottamustoimessa Pirkanmaan yrittäjien vahvistajavaliokunnassa.

Tavoite 1: Edistän ihmislähtöistä digitalisaatiota
Sähköisten ratkaisujen rohkea kehittäminen hyvinvointialueella vaatii rohkeita päättäjiä. Samalla kun kehitetään uutta, esimerkiksi etävastaanoton palveluita, pitää pystyä myös luopumaan vanhasta. Tämä voi tarkoittaa vanhoja järjestelmiä tai prosesseja, jotka jäävät turhiksi uusien ratkaisujen myötä. Olen tinkimätön ihmislähtöisyyden puolestapuhuja. Tämä tarkoittaa muun muassa palveluiden saavutettavuutta ja helppokäyttöisyyttä. Kun palvelut ovat miellyttäviä käyttää, niitä myös käytetään ja saadaan aikaan tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Tämä periaate toimii palvelukehityksessä varmasti myös sote-alalla, mutta monesti näitä modernin palvelumuotoilun periaatteita ei ole riittävästi priorisoitu julkisissa palveluissa.

Tavoite 2: Viestin avoimesti ja aktiivisesti
Yksi onnistuneiden muutosprojektien, kuten sote-uudistus, kulmakiviä on ihmisten osallistaminen kaikissa vaiheissa, joka mahdollistuu avoimella ja aktiivisella viestinnällä. Olen kokenut yritysviestinnän toteuttaja ja some-natiivi ja toisin mielelläni kokemukseni myös Pirkanmaan aluevaltuustoon. Aluehallinnon on välttämätöntä viestiä avoimesti ja läpinäkyvästi alusta asti, jotta kansalaisille syntyy luottamus sen toimintaa kohtaan. Näin kansalaiset ja muu yhteiskunta pystyy osallistumaan myös hyvinvointialueen päätöksenteon arviointiin ja siihen vaikuttamiseen. Viestinnän pitää myös tapahtua niissä kanavissa missä ihmiset ovat läsnä ja ymmärrettävällä kielellä, jotta saavutetaan mahdollisimman suuri osa väestöstä.

Tavoite 3: Teen päätöksiä tietoon perustuen
Kuten lääketieteessä, niin myös hyvinvointialueella ratkaisujen pohjana pitää olla tutkittu tieto – ei esimerkiksi valtuutetun mutu-tuntuma. Päättäjänä vaadin, että sote-alueen ict-järjestelmissä syntyvän kustannus- ym. tiedon pitää olla vertailukelpoista eri alueiden välillä, sen sisällä ja riippumatta palveluntuotannon tavasta – ja että päätöksiä tehdään dataan perustuen. Tietopohjainen johtaminen mahdollistaa vaikuttavuuden arvioinnin ja tuottaa parhaan tuloksen, niin ihmisten hyvinvoinnille kuin euroissakin mitattuna.

Ihmislähtöisestä digitalisaatiosta voi lukea lisää Tietopoliittisesta ohjelmasta.

Mastodon