Kirjoitin jäsenyhdistykseni Viitteen – Tieteen ja teknologian vihreät blogiin tämän kirjoituksen nyt aluevaalien alla.

Aluevaaleista puhutaan yleisesti “sotevaaleina” ja korostetaan sosiaali- ja terveysalan kokemusta melkeinpä välttämättömyytenä uusille aluevaltuutetuille. Varmasti kokemuksesta onkin hyötyä, mutta onko se välttämättöntä tai aluehallinnon kannalta hyvä asia jos päättäjien kokemus ja osaaminen keskittyy liikaa tietyn sektorin erityispiirteisiin?

Uusia hyvinvointialueita on syntymässä Suomeen 21 kappaletta ja järjestelmää voi oikeutetusti arvostella monimutkaiseksi. Vaikka järjestelmä yksinkertaistuu etäältä katsottuna vanhasta, esimerkiksi tietotekniset järjestelmät, joita on pelkästään Pirkanmaalla ilmeisesti satoja eivät yhdisty keskenään sormia napsauttamalla. Tämän kokonaisuuden hahmottaminen ja johtaminen on iso haaste, johon tarvitaan monimutkaisten systeemien ymmärrystä. Tarvitaan systeemiälyä(*).

Systeemiäly tarkoittaa ihmisen kykyä parantaa kokonaisuuksia sisältä käsin, sen sijaan että keskittyy liikaa yksittäisiin asioihin tai ongelmiin, joita sote-sektorilla toki riittää. Siinä systeemien kuten tietojärjestelmien ymmärrys yhdistyy tahtoon ja kykyyn toimia systeemin sisällä älykkäästi. Systeemiälykäs organisaatio menestyy hyvin, oppii ja kehittyy luonnostaan. Kaikki organisaatiot hyötyvät systeemiälykkyydestä, eivätkä hyvinvointialueet ole poikkeus.

Aluevaltuuston ei tule olla “asiantuntijaelin” joka koostuu pääosin sosiaali, terveys- ja pelastustoimen työntekijöistä ja osaajista. Digialan osaamisesta on varmasti hyötyä, mutta sekään ei ole välttämätöntä. Tarvitaan monipuolista osaamista, kokemusta – ja runsaasti systeemiälyä. Päättäjillä pitää olla halun lisäksi kykyä kehittää hyvinvointisysteemiä kaikkien eduksi. Luomalla alusta asti systeemiälykäs aluehallinto saadaan tälle uudistukselle asetetut tavoitteet täyttymään. Vain näin turvataan laadukkaat palvelut kaikille ja hyvinvointivaltion kehittyminen.

Systeemiälystä voi lukea lisää osoitteesta: http://systeemialy.aalto.fi/

Mastodon